JKNZ s.r.o.
 
Úvod Váš bezpečný provoz Kontakty


Společnost, provozující zdvihací zařízení musí splňovat následující podmínky:

musí mít vypracován Systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení (ZZ)

v předepsaných termínech zajistit provádění revizí, zkoušek a inspekcí provozovaných ZZ

musí mít k provozovaným ZZ průvodní a provozní dokumentaci (včetně deníků ZZ)

u provozovaných zařízení zajistit provádění Zvláštního posouzení ZZ

zajistit provádění základního a periodického ( opakovacího ) školení jeřábníků, vazačů, obsluh plošin, regálových zakladačů a manipulačních vozíků dle všeobecných platných předpisů, místních předpisů, provozních návodů výrobců zařízení.

musí mít k vázacím a manipulačním prostředkům předepsanou provozní a průvodní dokumentaci (provozní předpis pro používání, údržbu, opravy, kontroly – návod, doklad o pravidelné kontrole, paspart, atest, prohlášení o shodě).

všechny vázací a manipulační prostředky musí být podrobeny pravidelným prohlídkám – kontrolám a ty musí být zaznamenány v protokolu o kontrole případně v evidenčních kartách
    webmaster Poslední aktualizace: